TAAL / GEHOOR

Taalontwikkelingsachterstand/Taalontwikkelingsstoornis 

De taalontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes.

Veelvoorkomende kenmerken van een taalontwikkelingsachterstand:

  • Woordenschat: het kind begrijpt en/of produceert weinig woorden
  • Zinsbouw: het kind begrijpt/produceert niet de zinnen die hij/zij voor zijn/haar leeftijd wel zou moeten kunnen begrijpen/produceren
  • Woordopbouw: het kind heeft bijvoorbeeld moeite met het vervoegen van (werk)woorden, bv verleden tijd maken of meervoud.
  • Vertelvaardigheid: het kind heeft moeite met het begrijpen en/of vertellen van een verhaal
  • Verstaanbaarheid: het kind verwisselt klanken of laat ze weg. Zie voor meer informatie de pagina articulatie/spraak/verstaanbaarheid

Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid, autisme of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat de taalontwikkeling achterloopt zonder duidelijke oorzaak.

Meertaligheid bij kinderen

Men spreekt van twee- of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal. Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen.

Vroegtijdige onderkenning van de taalproblemen in de voor- en vroegschoolse periode en begeleiding van de kinderen en hun ouders bevordert de taalontwikkeling en verbetert de kansen van deze kinderen.

Logopedie wordt vergoed als er sprake is van een stoornis in de eerste taal.

Meertaligheid bij volwassenen

Wanneer het gaat om communicatie tussen anderstalige en Nederlandse volwassenen is een goede beheersing van de Nederlandse taal belangrijk. Leerders van het Nederlands als tweede taal kunnen problemen hebben met het begrijpen of produceren van het Nederlands (woordenschat/zinsbouw).

Wat doet de logopedist?

De logopedist is deskundig in het begeleiden en verbeteren van de communicatie en verstaanbaarheid van anderstalige volwassenen. De lessen Nederlands als tweede taal worden onder meer aangeboden op Regionale Opleidings Centra, Internationale Schakelklassen en particuliere taalinstituten. De logopedist kan daarnaast ook zelf trainingen communicatie en verstaanbaar spreken verzorgen, zowel voor groepen als individuele cursisten.

Logopedie bij meertaligheid wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Gehoor

•    Auditieve verwerkingsproblemen

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”, oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak.

Oefeningen/sites om de taal-spraakontwikkeling te stimuleren

schermafbeelding-2017-01-04-om-14-51-52

Kind en Taal http://www.kindentaal.nl/home
Wat is taal en hoe verloopt de taalontwikkeling? Waar moet u op letten als een kind met meerdere talen tegelijk opgroeit? Wat kunt u doen om het praten en luisteren van het kind te stimuleren? In welke boeken of op welke websites vindt u goede informatie? Past het spraaktaalniveau van een kind bij zijn/haar leeftijd? Waar kunt u terecht voor adviezen en wat doet een logopedist? De website KIND EN TAAL geeft u antwoorden en informatie.

Interactiefvoorlezen

Interactief voorlezen
Wil je aan de slag met interactief voorlezen? Of lees je al interactief voor en wil je méér weten? Op deze site vind je veel informatie over interactief voorlezen.

 schermafbeelding-2017-01-04-om-14-51-45

Lees me voor
Op Leesmevoor.nl kun je samen met je kind digitale prentenboeken (voor)lezen. Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarom hebben schrijvers en illustratoren uit het hele land hun talenten gebundeld om gratis voorleesverhalen aan te bieden.

bnl_logo

Bibliotheek prentenboeken
Verwondering, vermaak, vertedering. Kinderen houden van digitale prentenboeken. Korte filmpjes met geluid gebaseerd op prachtige prentenboeken. Op Bibliotheek.nl hebben we speciaal voor ouders en leerkrachten de digitale prentenboeken van Schooltv Beeldbank gebundeld.