GROEPSTHERAPIE

Verschillende vormen van hulp bij stotteren

De logopedie-stottertherapie zoals gegeven in onze praktijk volgt de aanbevelingen van de Richtlijn Stotteren (2014). De aanbevelingen zijn gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke kennis op gebied van stotteren. Er is ook een patiëntenversie van de Richtlijn Stotteren, waardoor deze informatie ook voor ouders en personen die stotteren zelf goed toegankelijk is.

Logopedie-stottertherapie

Logopedie-stottertherapie wordt gegeven door logopedisten die zich gespecialiseerd hebben in stotteren. Zie voor meer informatie de kopjes hiernaast per leeftijdsgroep. Ook een all-round logopedist mag kinderen en volwassenen die stotteren behandelen, maar niet elke logopedist voelt zich zeker in de behandeling bij stotteren.

Meer informatie over stotteren en deze reguliere stottertherapie is te vinden op de volgende websites:

Groepstherapie

Naast individuele therapie wordt er door therapeuten van de vereniging voor stottertherapie (NVST) ook intensieve groepstherapie aangeboden voor kinderen met hun ouders, jongeren en volwassenen. De groepstherapieën kunnen een aanvulling zijn op jouw individuele begeleiding doordat er samen met anderen die stotteren een meerdaags groepsproces doorlopen wordt. Je kunt met ons overleggen of groepstherapie voor jou en/of jullie kind van meerwaarde kan zijn. Samen kunnen we bepalen wat je wenst te behalen met de groepstherapie en hoe dat wordt afgestemd met je individuele traject bij onze praktijk.

Er zijn vier groepstherapieën:

De OK groep voor het ondersteunen van kinderen en hun ouders, als het stotteren chronisch lijkt te worden (Ouder-Kindtraining, 7-12 jaar)

De RAP groep voor jongeren die stotteren (Relaxed Anders Praten, 12-18 jaar)

De VIP groep voor volwassenen die stotteren en vrijer willen spreken (Vrijheid In Praten, 21+ jaar)

De JES groep voor volwassenen die stotteren en vooral aan hun spreektechniek willen werken (Je Eigen Spreektechniek, 18+ jaar)

Kijk op de website van de Damstégroep voor meer informatie: www.damstegroep.nl.

Nazorg

Voor jongeren en volwassenen die stotteren en een individuele therapie hebben gevolgd is in 2015 de nazorgwebsite www.stotters.nlopgericht. Doel is om met elkaar in contact te komen en elkaar te ondersteunen in de fase na therapie, bijvoorbeeld via het delen van ervaringen en het oefenen van technieken.

Stottercafés

Het doel van een stottercafé is dat mensen die stotteren elkaar eens in de zoveel tijd in een ongedwongen, niet-therapeutische situatie ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Samen met ervaringsdeskundige Tom de Beer heeft Femke de Smit Stottercafé Tilburg opgericht. Ook onze stottertherapeut Jolien zit in de organisatie van het stottercafé.

Zie www.stottercafe.eu voor meer informatie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.