AANMELDEN

U kunt zich telefonisch (0481 378 737) of per mail bij ons aanmelden. U kunt dan een verwijzing bij uw huisarts aanvragen.

Voor de eerste afspraak dient u een zorgpasje en legitimatiebewijs mee te brengen. Op deze eerste afspraak vindt een intakegesprek plaats. In de afspraken daarna wordt waar nodig onderzoek gedaan en bekeken of behandeling nodig is. Samen met u bespreken wij vervolgens hoe het behandeltraject eruit gaat zien.

Vergoeding:
Logopedie zit in het basispakket van de  zorgverzekeraars en wordt voor zowel kinderen als volwassenen (met in achtneming van het eigen risico) vergoed. Voor 2022 heeft onze praktijk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Verzuimtarieven per 01-02-2022:
Niet nagekomen afspraken kunnen wij niet declareren bij de zorgverzekeraar. Daarom worden deze bij u in rekening gebracht.

Verzuim tarief logopedie: €35,-

Verzuim tarief stottertherapie; €70,-

Wachttijd:
Uiteraard willen we u of uw kind graag behandelen voor logopedische problemen. Het kan zijn dat er in onze praktijk sprake is van een wachttijd. Dat is afhankelijk van het probleem, de locatie en uw beschikbaarheid.

Indien we niet in de gelegenheid zijn u te helpen met uw logopedische klacht zullen we samen met u kijken waar u wel terecht kunt.

Natuurlijk kunt u bij andere praktijken informeren of het mogelijk is om eerder te starten. Helaas hebben veel logopedisten in ons land te maken met wachtlijsten. Er is een landelijk tekort aan logopedisten en gespecialiseerde stottertherapeuten.

Wij doen er alles aan om u of uw kind zo snel mogelijk te plaatsen. Wij hopen op uw begrip.

Indicatie van de wachttijd tot intake en behandeling:

Reguliere logopedie:
Momenteel geen wachttijd!

Stotteren & broddelen 2,5 – 8 jaar:
Momenteel geen wachttijd!

Stotteren & Broddelen 8 jaar – volwassenen:
Momenteel geen wachttijd!

Mochten wij een wachttijd voor stotteren hebben, dan willen we u alsnog zo goed mogelijk van dienst zijn zodat u snel kunt starten met stottertherapie. Dan is het ook mogelijk om u/uw kind ook bij de volgende personen/instellingen aan te melden, zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van stotterproblemen:

Zie ook de therapeutenkaart op de website van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) www.nedverstottertherapie.nl

 

Wilt u ons helpen in de landelijke strijd tegen lange wachtlijsten in de Logopedie?

Bijgaand format kunt u gebruiken om te sturen naar uw zorgverzekeraar om een signaal af te geven van de lange wachtlijsten:

Geachte heer, mevrouw,

Van de logopediepraktijk die ik heb benaderd, kreeg ik te horen dat ik voor een behandeling langer dan … maanden moet wachten. Er is sprake van een wachtlijst voor nieuwe patiënten. Ik heb begrepen dat dit veel vaker voorkomt, ook bij andere praktijken.

Omdat u als zorgverzekeraar een belangrijke taak hebt om te zorgen voor voldoende zorgverlening, leg ik dit signaal graag bij u neer.

Met vriendelijke groet,