AANMELDEN

U kunt zich telefonisch (0481 378 737) of per mail bij ons aanmelden. U kunt dan een verwijzing bij uw huisarts aanvragen, waarna u zo snel mogelijk een afspraak kunt inplannen.

Voor de eerste afspraak dient u een zorgpasje en legitimatiebewijs mee te brengen. Op deze eerste afspraak vindt een intakegesprek plaats. In de afspraken daarna wordt waar nodig onderzoek gedaan en bekeken of behandeling nodig is. Samen met u bespreken wij vervolgens hoe het behandeltraject eruit gaat zien.

Logopedie zit in het basispakket van de  zorgverzekeraars en wordt voor zowel kinderen als volwassenen (met in achtneming van het eigen risico) vergoed. Voor 2021 heeft onze praktijk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Verzuimtarieven per 01-02-2021:
Niet nagekomen afspraken kunnen wij niet declareren bij de zorgverzekeraar. Daarom worden deze bij u in rekening gebracht.

Verzuim tarief logopedie: €35,-

Verzuim tarief stottertherapie; €70,-