Privacy en wetgeving

WGBO

Als cliënt heeft u een aantal rechten als u zorg ontvangt, bijvoorbeeld het recht op informatie. Ook mag een zorgverlener u niet behandelen zonder uw toestemming of informatie verstreken aan derden. In de Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten voor zowel de cliënt als de zorgverlener vastgelegd. Het omvat afspraken omtrent:
– het recht op informatie door de zorgverlener
– recht op inzage en bescherming van het medisch dossier
– recht op privacy

Als cliënt heeft u ook een aantal plichten als u zorg ontvangt. U moet bijvoorbeeld de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw problematiek. Alleen dan kan een goede zorg worden voorgesteld.

De belangrijkste delen uit de WGBO hebben we ook opgenomen in onze behandelovereenkomst. Door deze te tekenen geeft u hiervoor toestemming.

WGBO samenvatting

Rijksoverheid WGBO

Identificatieplicht

Ook is er een identificatieplicht. Er wordt van u verwacht dat u een geldig identiteitsbewijs kunt tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u diegene bent die bij het burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met deze plicht fraude in de zorg tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Privacy

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Klik hier voor het privacyreglement van onze praktijk.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar praktijk@logopedie-elst.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk. Telefoon: 0481-378737.

Wij geven nooit uw gegevens door aan anderen. Mocht dit wel nodig of wenselijk zijn dan vragen wij u hiervoor uw toestemming. Dit wordt ook vastgelegd in de behandelovereenkomst die u aan het begin van de behandeling ondertekent.

Uw gegevens blijven 15 jaar bewaard. Hierna worden deze vernietigd.