Kwaliteit, klachten en geschillen

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt wat goede zorg is, en wat de consument kan doen als hij ontevreden is over de zorg.

Ons team is lid van beroepsorganisatie NVLF en we staan als kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Er is heel wat ervaring aanwezig in ons team en deze wordt continue uitgebreid door het volgen van bij- en nascholing en de nieuwste ontwikkelingen. Een aantal logopedisten heeft zich gespecialiseerd.

Elk jaar wordt er een kwaliteitsjaarverslag gemaakt dat op aanvraag is in te zien. Dit beschrijft de doelstellingen die afgelopen zijn gesteld en de resultaten. Ook worden er onder andere nieuwe doelstellingen gesteld voor het nieuwe jaar.

Op de locaties is altijd een BHVer aanwezig. Op locaties waar de logopedist alleen werkt is de logopedist zelf opgeleid tot BHVer. Jaarlijks herhalen we deze scholing.

Uw ervaring met ons en onze praktijk is belangrijk voor ons. U kunt ons helpen om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren. Daarvoor zijn we aangesloten bij een klant ervarings onderzoek (KEO). Wij zijn hiervoor aangesloten bij Qualizorg. Tijdens het aangaan van de behandelingsovereenkomst wordt overlegd of u hieraan wilt meewerken. Hoe een en ander in zijn werk gaat kunt u zien in onderstaand filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=ojL6Uw4qQCM

Zorgaanbieders
De Wkkgz is van toepassing op zowel grote zorginstellingen als kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners. Alle logopedisten werkzaam in de zorg vallen onder de Wkkgz.

Kwaliteit
In de Wkkgz is wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De wet verplicht zorgaanbieders ook om ervoor te zorgen dat incidenten veilig gemeld kunnen worden, zodat de instelling/praktijk ervan kan leren. Ook moeten alle alle vormen van geweld in de zorgrelatie gemeld worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Maatregelen vanaf 1 januari 2017
Wij beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. Ook zijn wij aangesloten bij een geschilleninstantie.

Voor meer informatie klikt u hier Klacht en geschillen regeling .

Reageren is niet mogelijk