SPRAAK

Spraak Articulatie/Onverstaanbaar spreken
  • Spraakontwikkelingsachterstand (fonologische achterstand). Spraak loopt achter ten opzichte van leeftijdsgenoten: klanken worden weggelaten of vervangen door andere klanken. Dit kan problemen geven in de verstaanbaarheid.
  • Slissen/lispelen de ‘s’ of andere klanken worden verkeerd uitgesproken. Dit kan samengaan met afwijkende mondgewoonten, zoals duimen of door de mond ademen of met een afwijkende gebitstand.
  • Nasaliteitsstoornis (neusspraak). De klank (resonantie) van de spraak is afwijkend. De spraak klinkt te veel of te weinig door de neus.
  • Verbale ontwikkelingsdyspraxie Het kind heeft problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken. Dit kan leiden tot problemen in de communicatie.
  • Afwijkende mondgewoonten Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid, bijvoorbeeld door de mond ademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen).
  • Algemeen articulatieprobleem (binnensmonds spreken, te snel spreken, onduidelijk spreken). Onduidelijk spreken kan veroorzaakt worden door een te hoog speektempo, binnensmonds spreken of te weinig tong- lip- en kaakbewegingen. Ook een sterk accent/dialect kan de verstaanbaarheid beïnvloeden.

Onduidelijke uitspraak van het Nederlands (bij meertaligheid/NT2). Verstaanbaar Nederlands spreken kan voor meertalige volwassenen en jongeren die de Nederlandse taal leren (Nt2)  een probleem zijn. Zij kunnen, naast de articulatie van klanken, moeite hebben met de juiste toepassing van  woordklemtonen, zinsklemtonen, zinsintonatie en zinsritme. Dit kan leiden tot verminderde verstaanbaarheid. Logopedie bij meertaligheid wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Wat doet een logopedist?

De logopedist doet uitgebreid onderzoek naar de taal en de spraak van het kind. Daarbij worden ondermeer gestandaardiseerde testen gebruikt. Verder kan er aanvullend onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts, KNO-arts of een multidisciplinair team op een audiologisch centrum nodig zijn.

De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij een indirecte therapie legt de logopedist de ouders uit hoe ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht.

Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraakontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. Kinderen kunnen hiervoor al voor hun tweede levensjaar terecht bij de logopedist.

Oefeningen/sites

https://www.bibliotheek.nl/prentenboeken.html

www.kindentaal.nl

Wat is taal en hoe verloopt de taalontwikkeling? Waar moet u op letten als een kind met meerdere talen tegelijk opgroeit? Wat kunt u doen om het praten en luisteren van het kind te stimuleren? In welke boeken of op welke websites vindt u goede informatie? Past het spraaktaalniveau van een kind bij zijn/haar leeftijd? Waar kunt u terecht voor adviezen en wat doet een logopedist? De website Kind en taal geeft u antwoorden en informatie.

Verwondering, vermaak, vertedering. Kinderen houden van digitale prentenboeken. Korte filmpjes met geluid gebaseerd op prachtige prentenboeken. Op Bibliotheek.nl hebben we speciaal voor ouders en leerkrachten de digitale prentenboeken van Schooltv Beeldbank gebundeld.

De digitale prentenboeken zijn ideaal voor kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. Daarnaast zijn ze geschikt voor kinderen in zowel voorschoolse educatie als groep 3 en 4.

 

http://www.interactiefvoorlezen.nl/
Voorlezen is niet alleen plezierig, het is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Het prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden. Wanneer je kindje wordt voorgelezen, maakt het bovendien op een aangename manier kennis met de wereld van de boeken. Op deze site kan je voorleestips vinden om met je kind interactief voor te lezen.

 

www.kinderboekkompas.com

Kinderboekkompas geeft gratis, onafhankelijk, op wetenschap gebaseerd advies over kinderboeken, om u te helpen bij de zoektocht naar kinderboeken en om kinderen op een leuke manier te ondersteunen in hun ontwikkeling.