SAMENWERKING

Samenwerking met Cesar-oefentherapie, Line de Geus (Vida Sana)

Wanneer de lichaamshouding problemen veroorzaakt bij het ademen, of gezond stemgebruik in de weg staat. Een gezamenlijke observatie kan leiden tot beter inzicht in de belemmeringen waarmee de cliënt komt.

Samenwerking met kinderfysiotherapie
Omdat de kinderfysiotherapeute  van “de Enk” ook in “de Zon” komt, is dat goed te organiseren.

Soms kan de fysiotherapie de logopedie (bewegingen in het mondgebied) helpen tot een beter en sneller resultaat te komen. Zo werk je van grof motorisch naar fijn motorisch en kan het kind de aansturing van de spieren beter vinden.

Ook bij kinderen met problemen in de senso -motorische integratie is een samenwerking nodig om het spreken te kunnen ontwikkelen. Soms zullen we een observatie voorstellen om samen te kijken waarmee de kinderfysiotherapeut de therapie kan ondersteunen.

klik hier voor de website

Samenwerking met tandartsenpraktijk en orthodontie (Vida Sana)

Waar de tandarts en orthodontist de gebitsstanden corrigeren werkt de logopedist aan het veranderen van verkeerde houdingen en gewoonten. Dit zorgt voor een blijvend resultaat op de lange termijn. Wij zijn geschoold in de oro- myofunktionele therapie die hiervoor nodig is.

Samenwerking met Buurtzorg Elst
Met buurtzorg Elst wordt gekeken of onze logopediepraktijk iets kan betekenen voor de mensen die thuis zorg krijgen maar te maken hebben met moeilijkheden in de communicatie en/of het eten en drinken al dan niet tengevolge van een neurologische aandoening in het verleden.

Samenwerking met fysiotherapiepraktijk Meeuwsen (Vida sana)
Er zal dan overleg plaatsvinden wanneer dat nodig is zodat er een gezamenlijke aanpak kan worden voorgesteld die het herstel versnelt en bevordert.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.