ADEM / STEM

Adem, keel en stem
  • stemklachten bij beroepssprekers; veel voorkomende klachten zijn heesheid, een schorre stem of een zwakke stem
  • globus (het gevoel dat er iets in de keel zit, ‘prop in de keel’; pijn bij spreken en /of slikken)
  • adembeheersing als voorbereiding op spreken en zingen
  • adem- en stemklachten bij benauwdheid
  • hyperventilatie
  • COPD / longziekten waarbij (chronische) kortademigheid
  • stemklachten bij stembandverlamming
  • presentatievaardigheden / spreken in het openbaar (niet door zorgverzekeraar vergoed)
  • stemproblemen en stemverandering o.a. bij transseksualiteit
Wat doet de logopedist?
De logopedist inventariseert en onderzoekt uw keel- en /of stemklachten zoals belemmeringen in het dagelijks leven, de belasting en belastbaarheid van de stem, het stemgebruik en beïnvloedende aspecten zoals houding en ademgebruik. In de logopedische behandeling wordt er aandacht besteed aan houding, ademhaling en stemgebruik door middel  van diverse stemmethoden en oefeningen zoals de methoden Coblenzer en Pahn. Stemklachten kunnen gepaard gaan met globus, waarbij er een ongemakkelijk of pijnlijk gevoel in de keel is ten gevolge van een te hoge spierspanning.
Oefeningen en voorbeelden
Hier vindt u een voorbeeld over stembehandeling.
De Lax Vox Methode helpt bij het sneller herstellen van de stem. Je logopedist kan je hier meer over vertellen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.