STOTTEREN / BRODDELEN

Wat is stotteren
 • ongewilde pauzes maken tijdens het spreken.
 • herhalen van lettergrepen, woorden of zinsdelen.
 • blijven hangen op bepaalde letters, klanken lang aanhouden of helemaal blokkeren.
 • vermijden van moeilijke woorden, spreekangst en minderwaardigheidsgevoelens.

Stotteren is een complex probleem, een communicatieprobleem, een maatschappelijk probleem en stotteren ontwikkelt zich.

Wat doet de logopedist?

In onze praktijk is een gespecialiseerde reguliere stottertherapeut werkzaam die na haar opleiding tot logopedist een opleiding tot stottertherapeut gevolgd heeft (European Specialization in Fluency Disorders, goedgekeurd door de NVST). De behandeling is gebaseerd op wetenschappelijke basis, zoals beschreven in de recent verschenen Richtlijn Stotteren;

 • DCM (Demands Capacaties Methode) en Lidcombe therapy (bij kinderen)
 • VIB: Video-interactie begeleiding
 • SMT (stutter modification) – FST (Fluency Shaping ) spreektechnieken
 • Mental coaching bij faalangst door PCT (Personal Construct therapy), gedragstherapie, ACT (Acceptance and Commitment therapy  en RET (Rationeel Emotieve therapie)
 • Training sociale redzaamheid, assertiviteit en weerbaarheid
 • Opvoedingsondersteuning, ouderbegeleiding en coaching van leerkrachten.

Oefeningen/sites over stotteren

Stottertherapie basisschoolkinderenaflevering van “Basta” klik hier

app NINI speech

Klik hier voor de patientversie Richlijn Stotteren.

Screeningslijst Stotteren klik hier.

 

Wat is broddelen?
 • Veel normale niet-vloeiendheden, bijvoorbeeld “heb heb heb” of stopwoorden zoals “enne’,  “eh”.
 • Te snel spreken, over de woorden struikelen of woorden in elkaar schuiven “tefoon” ipv “telefoon”.
 • Binnensmonds spreken en slecht articuleren, waardoor moeilijk te verstaan.
 • Slechte zinsbouw, monotoon spreken, veel stopwoordjes, woordvindingsmoeilijkheden.
 • Niet bewust van deze symptomen, hoort de symptomen zelf niet. De spreker is zich er pas van bewust als hij ‘wat zeg je’ te horen krijgt.
 • Vaak negatieve gedachten en gevoelens over communiceren, zoals ‘ik ben een slechte spreker’ of ‘men luistert toch niet naar me’.

Wat doet de logopedist?

 • Bewustwording van de eigen spraak
 • Vertragen van de spreeksnelheid
 • Herkennen van woordstructuur en lettergreepuitstempeling
 • Formuleren van zinnen en verhalen.

Oefeningen/sites over broddelen

 • Computersoftware PRAAT
 • App NINI speech
 • Voor meer informatie voor ouders en/ of leerkracht over broddelen bij kinderen kunt u hier klikken, dit is een bijlage uit het boek “Broddelen”, Een (on)begrepen stoornis, door Yvonne van Zaalen en Coen Winkelman uitgegeven door Coutinho, mei 2014.

Het resultaat van de behandeling hangt af van de ernst van het broddelen en stotteren, doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.