OVER ONS


Visie:

Wij, de logopedisten van Logopediepraktijk Elst vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt volledig mee te doen in de dagelijkse communicatie, contact kan maken met anderen en kan vertellen wat belangrijk is.

Praten doe je niet alleen. Daarom werken we graag samen, door intervisie in de praktijk, met de ouders, de omgeving van de cliënt of andere hulpverleners om de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten op wat er nodig is.

Wanneer wij merken dat de expertise niet bij ons aanwezig is zullen we u (in samenspraak met uw huisarts) helpen een andere hulpverlener te vinden.

Missie:

Wanneer de communicatie niet optimaal verloopt heeft dat vaak te maken met een belemmering of beperking in het horen, de taalvaardigheid, de klankverwerving of spreekmotoriek of het stemgebruik of onzekerheid en spanning.

Wij scholen ons elk jaar bij, in de meest recente inzichten (Richtlijnen), onderzoek- en therapiemethodes op zoveel mogelijk aspecten van de communicatie zodat we in staat zijn uw kind of uzelf te helpen deze belemmeringen op te heffen en/of vaardigheden te trainen waarmee de belemmering of beperking vermindert of verdwijnt.