STOTTEREN

Verschillende vormen van hulp bij stotteren

Onze individuele logopedie-stottertherapie zoals gegeven in onze praktijk is evidence based (gebaseerd op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen) en volgt de aanbevelingen van de Richtlijn stotteren  (laatst herzien in 2020, de nieuwe link is: https://nedverstottertherapie.nl/wp-content/uploads/2020/08/1.-20200630-Richtlijn-Stotteren-def.pdf). De aanbevelingen zijn gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke kennis op gebied van stotteren. Er is ook een patiëntenversie van de Richtlijn Stotteren, (de nieuwe link hiervoor is: https://www.stotteren.nl/images/nieuwsbrief/Patientenversie_Richtlijn_Stotteren.pdf ) waardoor deze informatie ook voor ouders en personen die stotteren zelf goed toegankelijk is.

Wat is stotteren
  • ongewilde pauzes maken tijdens het spreken.
  • herhalen van lettergrepen, woorden of zinsdelen.
  • blijven hangen op bepaalde letters, klanken lang aanhouden of helemaal blokkeren.
  • vermijden van moeilijke woorden, spreekangst en minderwaardigheidsgevoelens.

Stotteren is een complex probleem, een communicatieprobleem, een maatschappelijk probleem en stotteren ontwikkelt zich.

Wat doet de logopedist?

In onze praktijk is een gespecialiseerde reguliere stottertherapeut werkzaam die na haar opleiding tot logopedist een opleiding tot stottertherapeut gevolgd heeft (die is goedgekeurd door de NVST). De behandeling is gebaseerd op wetenschappelijke basis, zoals beschreven in de recent verschenen Richtlijn Stotteren;

  • DCM (Demands Capacaties Methode) en Lidcombe therapy (bij kinderen)
  • VIB: Video-interactie begeleiding
  • SMT (stutter modification) – FST (Fluency Shaping ) spreektechnieken
  • Mental coaching bij faalangst door PCT (Personal Construct therapy), gedragstherapie, ACT (Acceptance and Commitment therapy  en RET (Rationeel Emotieve therapie)
  • Training sociale redzaamheid, assertiviteit en weerbaarheid
  • Opvoedingsondersteuning, ouderbegeleiding en coaching van leerkrachten.

Oefeningen/sites over stotteren

Stottertherapie basisschoolkinderenaflevering van “Basta” klik hier

app NINI speech

Klik hier voor de patientversie Richlijn Stotteren.

Screeningslijst Stotteren klik hier.