NA HERSENLETSEL

Neurologie (niet-aangeboren hersenletsel)
  • Eet- en drinkproblemen: moeite met het afhappen, kauwen en wegslikken van voedsel en/of dranken, verslikken en het optreden van speekselverlies.
  • Afasie: moeite met het begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Bij iedere vorm van afasie komen er in meer of mindere mate taalbegripsproblemen en woordvindingsproblemen voor.
  • Dysartrie: het onduidelijk uitspreken van woorden, het spreken met een te zachte en/of hese stem waardoor verstaanbaarheid verminderd is. Onder dysartrie vallen tevens spraakproblemen bij degeneratieve ziekten zoals de Ziekte van Parkinson en MS.
  • Verbale apraxie: het zoeken naar de juiste klanken in een woord en worstelen om het woord juist uit te spreken.
Wat doet de logopedist?

Wij behandelen bovenstaande neurologische problematieken in de chronische fase. De logopedist geeft therapie om de mogelijkheden van de cliënt te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren.

In de acute fase treedt het meeste herstel op. Deze fase vindt vaak plaats in het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Hierna start de revalidatie fase, waarin intensief verschillende therapieën gevolgd worden. Na 12 maanden start de chronische fase. Vaak is er dan gering tot geen herstel van stoornissen.

In de chronische fase richt de logopedist op het compenseren van de overgebleven klachten.

Mocht u een hulpvraag hebben in de acute fase, dan verwijzen wij u graag door naar een andere therapeut.

Tips en oefeningen

In het afasiecentrum kunnen mensen met een afasie en hun partner onder professionele begeleiding beter leren communiceren en leren zij actiever deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven.

Grid-Player-Logo2-742x7672

De app Gridplayer is een digitaal hulpmiddel om mensen met een afasie in de communicatie te ondersteunen.

Lees meer over afasie.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.