AANMELDING

U kunt zich telefonisch of per mail bij ons aanmelden. U kunt dan een verwijzing bij uw huisarts aanvragen, waarna u zo snel mogelijk een afspraak kunt inplannen.
Voor de eerste afspraak dient u een zorgpasje en legitimatiebewijs mee te brengen. Op deze eerste afspraak vindt een intakegesprek plaats. In de afspraken daarna wordt waar nodig onderzoek gedaan en bekeken of behandeling nodig is. Samen met u bespreken wij vervolgens hoe het behandeltraject eruit gaat zien.
Logopedie zit in het basispakket van de  zorgverzekeraars en wordt voor zowel kinderen als volwassenen (met in achtneming van het eigen risico) vergoed. Voor 2017 heeft onze praktijk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
Tarieven per 01-01-2017:  
Verzuim tarief logopedie: €30,-
stottertherapie; €60,- 

 

Reageren is niet mogelijk